Test inlägg

* för att bilderna skall nå enda ut i kanterna skall bilden vara 800 pixlar bredd, och laddas upp som 1000.